Clár - Menu

hover where > for submenu

"Tír gan teanga, tír gan anam"

Comhrá

Bainigí úsáid as na nathanna nó frásaí sna doiciméidí thíos chun forbairt a dhéanamh ar do chuid Gaeilge.

 

 

 

Seo iad na téamaí a bhéas á phlé againne sa seomra ranga le linn na mbliana. Is féidir leis na páistí cleachtadh a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge sna naisc thíos. These are the themes which we will cover in the classroom during the year. Children can practice their Irish in the links below.

 

Béal Beo Cluichí

 

Riptide as Gaeilge le Coláiste Lurgan

 

 

 

 

 

 

 Clár Leibhéal 2 (Page menu)


Clár Leibhéal 3 (Sub-menu)