Clár - Menu

hover where > for submenu

Paidreacha - Prayers

Paidir Na Maidine

A Dhia, tá grá agat dom.

Bíonn tú liom de lá is de oíche.

Ba mhaith liom grá a thabhairt duit,

gach nóiméad den lá.

Ba mhaith liom tú a shásamh.

A Athair, cabhraigh liom.

Áiméan.

Paidir na hOíche

A Dhia, a Athair, molaim thú

As ucht do chineáltais liom inniu.

As ucht mo chairde molaim thú,

Agus as an teaghlach a thug tú dom.

I ndorchadas na hoíche cosain mé

Solas na maidine go bhfeice mé. Áiméan.

 

Ár nAthair
Ár nAthair,
atá ar neamh,
go naomhaítear d’ainm.
Go dtaga do ríocht.
Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
agus maith dúinn ar bhfiacha mar a mhaithimidne dár bhfeichiúna féin;
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc. Áiméan.

Sé do Bheatha
Sé do bheatha a Mhuire,
atá lán de ghrásta;
tá an Tiarna leat,
is beannaithe thú idir mná
agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.
A NaomhMhuire, a mhathair Dé,
guigh orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár mbáis. Áiméan.

 

Glóir don Athair
Glóir don Athair, agus don Mhac, agus don Spiorad Naomh.
Mar a bhí ar dtús, mar atá fós, agus mar a bheidh go brách,
le saol na saol. Áiméan.

 

 


 Clár Leibhéal 2 (Page menu)


Clár Leibhéal 3 (Sub-menu)