Scéim do Leabhair Ar Cíos

Tá scéim um leabhair cíosa i bhfeidhm sa scoil ó Naíonáin Bheaga go Rang a 6. Laghdaíonn sé seo costaisí na téacsleabhair dóibh siúd atá sa scéim. Tá muid ag iarraidh an scéim a fhairsingiú gach bliain.

Book Rental Scheme

We operate a textbook rental scheme from Junior infants to 6th class. This initiative reduces the overall cost of purchasing books for those participating in the scheme. We hope to keep expanding on the scheme every year.